2023 Speakers

Kartik Bhatt
Ankesh Agarwal
Fouad Bekkar
Muna Juma Alajami
Vinod Nagar
Akhil Desai
Ellen Marston-Darwish
Sargun Bawa
Sumit Srivastava
Aamir Mushtaq Shaikh
Anirudh Goutham